Det er forbudt å benytte båter, fiskeredskap, badeutstyr o.l i Einafjorden, som har vært brukt i andre vassdrag uten å ha blitt vasket og desinfisert.

Båter og fiskeutstyr skal desinfiseres ved båtutkjøringa ved Eina Grendehus i nordre enden av fjorden. Her er det plassert en kanne med desinfeksjons middel som alle skal benytte.

Instruksjon for bruk av desinfiseringsutstyr står på skilt ved båt utkjøringen.

Hensikt: Alle har ansvar for ikke å spre fiskesjukdommer til nye vassdrag.

Det er krepsepest i Hedmark og Østfold. Den MÅ ikke spres til våre vassdrag. Vi vil hjelpe deg med informasjon og desinfeksjonsutstyr.

Desinfeksjonsmetoder: På forhånd skal alt utstyr være rent.

  • 1 spiseskje( 10 g) Virkon S helles i sprutflasken som så fylles opp med vann. Sprut på alt utstyr som kan bære fremmed smitte; båt, fiskestang, snelle, fottøy, våte klær m.m.
  • NB. Det må ikke være fremmed vann i båt eller motor.
  • Bruk rikelig med Virkon S oppløsning slik at det blir en våt film over det hele. La Virkon S oppløsning virke min.10 minutter før det skylles av. Det må ikke skje til vassdrag. Oppløsningen på flasken er virksom så lenge den har rosa farge.
  • Mer Virkon S pulver kan kjøpes på Felleskjøpet.
  • Virkon er ikke skadelig for utstyr. Les forsiktighetsregler på posen.
  • Andre desinfeksjonsmåter: Tørking i badstue over 70 grader 1 time. Soltørking; over 20 grader mer enn ett døgn.

Det er forbudt å sette ut fremmed fisk/kreps eller bruke levende fisk eller fiskekjøtt fra andre vassdrag som åte.

Vis ansvar!

Takk for at du hjelper oss å holde fjorden fri for fremmede og skadelige organismer.

VASSPEST I EINAFJORDEN

VASSPEST er en flerårig undervannsplante. Planten finnes i noen vassdrag i Norge. I Oppland har en tidligere hatt planten i Randsfjordvassdraget, Jarenvatnet, Vigga, Nittedalvassdraget og nå også i Einafjorden. Vasspesten har meget alvorlige konsekvenser for bruken av de vassdrag den forekommer i. Den trives best på 2-5 m dyp. Planten kan danne tette skoger som kan nå helt opp i overflaten. Slike skoger med vasspest gjør det nærmest umulig å fiske, og også båtbruk og bading blir vanskelig. I tillegg vil den endre naturforholdene i vassdrag betydelig.

SPREDNINGSFAREN
BARE EN LITEN STENGELBIT ER NOK TIL Å GI OPPHAV TIL NYE PLANTER I ANDRE VANN.

Vasspesten spres ved såkalte vegativ formering. Dette medfører at planten lett kan spres til nye vassdrag. Når planten først er kommet til et nytt vassdrag, vil den spre seg nedover vassdraget og kan ikke bekjempes. Fiskere og andre som ferdes på vannet må derfor være oppmerksom på dette problemet. Det er viktig å påse at alle båter, fiskeredskaper og lignende som har vært i bruk i Einafjorden og Hunnselva er fullstendig rengjort også etter bruk for å unngå spredning av vannpest.

Bilde av Vannpest

Desinfeksjon stasjon ved Eina Grendehus