Fiskeartene i Einafjorden er sik, abbor, krøkle, gjedde og ørret, sammen med en bra bestand av kreps.

 

Høsten 2016 og sommeren 2017 ble det gjennomført en fiskeundersøkelse av Per Arne Holt-Seland. Se link under for rapportene.

Fiskeundersøkelse høsten 2016 – Holt-Seeland

Fiskeundersøkelse høsten 2017 – Holt-Seeland

Resultatet ble mye fin og stor abbor, en del sik i forskjellige størrelser, noen gjedder, en røye samt en del krøkle.

Det ser ikke ut til at det er noe overbefolkning av sik som tidligere antatt, og det anbefales derfor å ikke utføre tynningsfiske, slik tilstanden er nå.

Vi har tidligere satte ut til sammen 4000 stk ørret som er to sommringer, høsten 2008, høsten 2009, høsten 2010 og høsten 2013.

Jan Hageland fra Fossåa Fiskeklekkeri i Sør-Fron har levert fiskene, de er to og tresomringer.

I løpet av de fire siste årene har fiskelaget satt ut 4000 ørretyngel i fjorden. Til sammen er det brukt nesten 150 000 kr på dette arbeidet, i hovedsak finansiert gjennom salg av fiskekort.

Vi oppfordrer derfor alle til å kjøpe fiskekort også fremover for å støtte fremtidige utsettinger.

Fiskene som er satt ut er merket ved at fettfinnene er klippet, slik at de skiller seg ut i fra fiskene som er født i fjorden.

Vi ønsker gjerne tilbakemelding fra fiskere som får noen av disse på kroken. Opplysninger vi er interesserte i er hvor stor fisken var og hvor den ble tatt.

Denne type informasjon er viktig når vi kartlegger utviklingen av ørretbestanden i vannet.

Mange husker at Einafjorden fram til 1990-tallet var et godt ørret- og røyevann. Gjedda har siden da vært rådende.

Selv om det kan være artig å dra opp stor gjedde, er det kanskje en enda større opplevelse å få ørret på kroken.

Vi håper at disse utsettingene, sammen med andre tiltak, kan føre til at vi igjen vil få en levedyktig ørretstamme i fjorden.

For å vurdere videre utestting videre fremover ønsker vi en tilbakemelding fra Dere om fangst av ørret.


Send en SMS til Eina Fiskelag v/ Lars Arne Mjørlund på tlf 95 80 12 32

Lars Arne Mjørlund og Jan Hageland fra Fossåa Fiskeklekkeri gjør de siste forberedelsene før utsetting.

Medhjelpere: Henrik (f.v) og Markus Strande håper på å få en av disse fiskene på kroken neste sommer.