Fiskeregler

SPORTSFISKE:

Fiske med stang og håndsnøre med inntil 5 kroker (herunder pilking) er tillatt på Einafjorden,

fra og med 01/12 til og med den 15/09. Dette fiske må ikke skje nærmere enn 50 meter fra utsatte garn og teiner.

Maksimum 4 stenger pr. båt.

All otring / utlegger for dregg er forbudt.

I tilløpselver er stangfiske tillatt fra isløsning til og med 15/09.

Bruk av agnfisk fra andre vann enn Einafjorden er strengt forbudt.

Levende agnfisk er heller ikke tillatt.

Ørret som er mindre enn 25 cm. skal settes ut igjen.

Det kreves fiskekort for alle over 16 år.

GARNFISKE:

Garnfiske etter sik og fiske med teine etter abbor er tillattfra og med 09/10 til og med 15/09.

Dette fiske kan bare skje etter avtale med berørte grunneier og krever spesielt fiskekort.

Alle teiner skal merkes med blåse påført eierens navn.

Garn skal merkes tilsvarende, men i begge ender.

Det er ikke tillatt å fiske med garn nærmere elveos enn 100 m.

Alle garnfangster skal rapporteres til grunneieren.

 

ANDRE FISKEMÅTER ENN DE HER NEVNTE ER FORBUDT.

Overtredelse fører til gebyr evt. anmeldelse.

Fiskekort selges i nærliggende forretninger, bensinstasjoner og pr SMS se forsiden.

 

KREPSING:

KREPSING ER FORBEHOLDT GRUNNEIERE MED FISKERETT OG DET KREVES GODKJENT SØKNAD AV GRUNNEIERLAGET.

Søknad om krepsing må være Grunneierlaget i hende innen 24 Juli med godkjent signatur fra grunneier med fiskerett.

Oppsetting av nye infotavler rundt fjorden.